За нас

Адвокатска кантора “Аргумент“ обединява професионалния опит на адвокат Надя Иванова и сътрудници и е резултат на многогодишната ни практика.

Общите цели за по-висок стандарт и качество на работа ни мотивират да доразвием постигнатото и да работим още по-добре.

В работата си обединяваме успешно правното консултиране и процесуалното представителство. С тази ефективна комбинация осигуряваме на клиентите си цялостна защита.

С опита и възможностите, с които разполагаме, съдействаме на нашите клиенти да постигат набелязаните цели.

Ролята на Адвокатска кантора “Аргумент“ е да гарантира адекватно и пълноценно правно обслужване на своите клиенти. Екипът на кантората покрива успешно области на правото, засягащи различни аспекти.

По всеки казус, по който започваме работа, клиентите ни изрично се информират за сформирания екип и планираните действия. На разположение на клиентите са адвокати, притежаващи доказан опит и специализация в съответната област. В основата на работата ни е предоставянето на клиентите ни на оптималните варианти за успешно разрешаване на казуса им, съобразно действащото законодателство и правната рамка.

Адвокатска кантора „Аргумент“ предлага услугите си на всички нуждаещи се от правна консултация, правна помощ и правни консултации по съдебен ред и законово право. По този начин те могат по всяко време да се възползват от правни съвети или правна консултация. Даваните от нас правни консултации се извършват в удобно за клиентите време, по време на които им се разясняват всички интересуващи ги неща. Те могат да са от различно естество, но въпреки всичко е необходимо за клиентите добре да са запознати с нещата, които евентуално да очакват на воденото от или срещу тях дело. Това става възможно благодарение на навременна консултация, която има за цел единствено да им помогне за постигането на успех в делата.

Ние вярваме, че всички хора имаме еднакви права, но различни дела и проблеми. Затова с индивидуален подход се отнасяме към всеки. Нашата мисия е да Ви помогнем, защото Вие имате право, а наш дълг е да го защитаваме.

Отлично знаем, че професионалното обслужване е ключът към успеха, затова адвокатските услуги, които предлагаме, са съобразени изцяло с нуждите на клиентите ни.

Нашият екип е съвкупност от опитни юристи и икономисти, като се ангажираме с постигането на възможно най-добрите резултати. Ние работим заедно с нашите клиенти в предоставянето на качествено и професионално правно представителство.

Една от основните ни цели е да изградим здрава връзка с всички, които се възползват от услугите ни, и при необходимост от правна защита да сме запознати предварително с казуса.

Делата от наказателен характер посягат върху най-висшето човешко благо – свободата. Изправени пред такава ситуация Вие имате нужда от защита. Екипът ни съзнава в пълна степен предизвикателствата и трудностите, пред които са изправени обвиняемите и подсъдимите. Настойчиво отстояваме интересите на своите клиенти, както и правото им на справедлив съдебен процес.

КАКВО МОЖЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС:

КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ
Стараем се да обърнем нужното внимание и да изслушаме клиентите си.
Консултираме подробно клиентите си по дадения проблем в удобно за тях време.
Отнасяме се с усърдие и старание към всеки отделен казус и търсим най-адекватното му решение, като обсъждаме всички възможни опции с Вас.

ОПТИМАЛНА ЗАЩИТА И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Предлагаме висококвалифицирано юридическо обслужване на български и чуждестранни граждани и юридически лица пред българските съдилища и институции.
За по-комплексното и успешно разрешаване на Вашия казус работим в тясно сътрудничество с други адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, счетоводители, специалисти от финансовата, застрахователната, ІТ, уеб, авто-техническа област и др.
Всички наши услуги могат да бъдат предоставяни еднакво качествено на български и английски език.

Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти, на ваше разположение сме. Не се колебайте да ни потърсите, защото вашите проекти и/или проблеми заслужават да бъдат насочени и/или разрешени по възможно най-добрия за Вас начин.

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×