Застрахователно право

 

За застраховани физически или юридически лица, предлагамe следните услуги:

  • консултации и представителство по застрахователни договори;
  • представителство пред застрахователни компании при завеждане и изплащане на щети;
  • подновяване на всякакъв вид застраховки или сключване на нови;
Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×