Наследствено право

 

В областта на наследственото право, извършваме следните услуги:

Адвокат Пловдив за завещания,наследство, наследствено право

  • консултации по наследствено-правни въпроси;

  • съдействие при приемане и отказ от наследство с оглед избягване задълженията на наследодателя;

  • изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания;

  • защита и съдействие при доброволна /договорна/ или съдебна делба на наследство;

  • защита и съдействие по дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството;

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×