Наказателно право

  Кантора Аргумент има дългогодишен и богат опит и оказва правна помощ и защита, изразяващи се в процесуално представителство, защита и съдействие по наказателни дела от административен характер.

Тези дела се образуват по жалба на физическо лице или юридическо лице против наказателно постановление или електронен фиш, издадени от административен орган, с които на жалбоподателя са наложени административни наказания – глоба, лишаване от права за извършеното правонарушение.

Участници в производството са жалбоподателят, неговият повереник и адмнистративнонаказващият орган, представляван от юрисконсулт. В производството не участва прокурор. Първа инстанция по тези дела е съответният районен съд.

Производството по обжалване на наказателно постановление е предшествано от издаване на акт за установяване на административно нарушение, срещу който нарушителят има право да възрази в законов срок.

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×