Абонаментно правно обслужване

Извършваме абонаментно правно обслужване на фирми независимо от мащаба им. Всяко дружество изпитва необходимост от превантивна, навременна или последваща компетентна юридическа помощ.

Абонаментното правно обслужване е разумно решение за фирми, които:

  • съзнават необходимостта да имат на разположение доверен и опитен юрист, който да познава отблизо особеностите, процедурите и документите, отнасящи се до фирмата, но не могат да си позволят постоянните разходите за заплата и осигуровки за юрисконсулт

  • желаят своевременна и адекватна консултация, представляване и защита пред дадени институции и лица

  • имат нужда и осъзнават необходимостта от постоянно актуализиране на наличния документооборот, с който си служи фирмата, както във вътрешните си отношения със служителите, така и във външните – с партньори, клиенти и институции с оглед защитата правата и интересите на дружеството

  • искат надеждна и качествена юридическа помощ на достъпна цена

Заявете сега своето абонаментно правно обслужване и бъдете спокойни за всичко предстоящо.

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×