sorry-we-are-closed-sign-hang-door-business-shop_176697-185

ЗАКРИВАНЕ НА ЕООД / ООД

Включва ликвидация, представителство пред НАП и заличаване в ТР

ЗАКРИВАНЕ НА ЕТ

Включва представителство пред НОИ и заличаване в ТРРЮЛНЦ

Процесът по ликвидация и закриване на ЕООД и ООД е дълъг и сравнително сложен процес и отнема между 7 месеца и една година в зависимост от особеностите на всяка фирма. При едноличните търговци процесът е по-кратък.

Заличаване на ЕТ
Обявяване на ЕООД/ООД в ликвидация
Заличаване на ЕООД/ООД
Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×