Полезни статии

Структура на съдилищата в България

Структура на съдилищата в България

Съобразно Конституцията и Закона за съдебната власт (ЗСВ) в Република България има районни, окръжни, апелативни и военни съдилища, както и Върховен касационен съд и Върховен административен съд. Районният съд (РС) е основният първоинстанционен съд в правосъдната система на България. На

Съдебна ваканция

Съдебна ваканция

Съгласно Закона за съдебната власт съдилищата в България са в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември, всяка година. По време на ваканцията не се провеждат планирани съдебни заседания. Провеждат се заседания по наказателни дела за определяне на мярка

Какво е европейската заповед за арест

Какво е европейската заповед за арест

Европейската заповед за арест е искане на съдебен орган на една от държавите-членки на ЕС за задържане на лице в друга държава-членка и за предаване на това лице на първата държава-членка с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за

Решаване на наказателно производство със споразумение

Решаване на наказателно производство със споразумение

Споразумение за решаване на делото в досъдебното производство Според разпоредбите на Наказателно-процесуалния ни кодекс, след приключване на разследването по предложение на прокурора или на защитника може да бъде изготвено споразумение между тях за решаване на делото. Споразумение не се допуска

Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни

Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни

В досъдебното производство спрямо непълнолетни могат да се вземат следните мерки за неотклонение: надзор на родителите или на попечителя; надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен; надзор на инспектора при детска педагогическа стая или на член

Страни в съдебното производство

Страни в съдебното производство

Съдебната фаза заема централно ясто в наказателното производство. Съдът бива сезиран от прокуратурата (а в определени случаи – от частен тъжител) и не може да се самосезира. Страни в наказателното производство са: прокурорът, обвиняемият и неговият защитник; частният тъжител и

Мерки за неотклонение

Мерки за неотклонение

Мярка за неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното производство се взема от съответния първоинстанционен съд по искане на прокурора. Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. С обявяване на определението

Безплатни консултации всеки петък

Вашето име:

Вашият e-mail:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето съобщение:

Прикачи файл 1:

Прикачи файл 2:

Безплатна правна помощ се оказва на:

• материално затруднени лица
• лица, които имат право на издръжка
• близки и роднини, както и на юристи

×